Yleistä

Liperin Lavatanssijat Lilat ry on perustettu 30.06.2004, ylläpitämään ja kehittämään Liperin seudun lavatanssikulttuuria.
Seuran jäsenmäärä vuonna 2005 (152) , vuonna 2006 (173) ja vuonna 2007 (198) aktiivista tanssinharrastajaa. Ikäjakauma ja jäsenmäärä ovat pysyneet samanlaisina viime vuodet.

Seura järjestää säännöllisesti kevät- ja syyskaudella  lavatanssikursseja 4 kertaa viikossa sekä senioritansseja kerran viikossa. Kursseista voi valita omaa taitotasoaan vastaavan ryhmän alkeet--jatko-edistyneet.
Seura pyrkii edistämään paikallista ja alueellista lavatanssikulttuuria myös harjoitusten ulkopuolella. LiLat ry järjestää syys- ja kevätkaudella useita tanssitilaisuuksia ja retkiä eripuolille Suomea.
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:ssä (http://www.susel.fi/) on 56 tanssiseuraa eri puolilta Suomea, joissa on yhteensä runsaat 15 000 tanssinharrastajaa. Seuran puheenjohtaja Pirjo Kettunen on entinen Suomen seuratanssiliiton hallituksen jäsen. Nykyisin seuraa edustaa SUSELin hallituksessa Kalevi Hyttinen.

Seuramme nimen lyhennys LiLat tulee sanoista Liperi, lava ja tanssijat, mutta mitä lila yleisesti tarkoittaa. Ensimmäisenä mieleen tulee väri. Tätä väriähän seura käyttää tunnusvärinään. Lila on myös pyhä väri kirkollisissa toimituksissa. No mistäs tämä värin pyhä merkitys tulee. Kirjallisuudesta löytyy mielenkiintoisia tulkintoja. Eckhart Tolkin kirjassa ”Läsnäolon voima” lila on subjektiivisesti havaittu Jumalan läsnäolo ja toisaalla, muinaisen Intian näkijät näkivät maailman lilana, joka on jonkinlainen Jumalan pyhä leikki, ainaisesti  muotoaan muuttava molekyylien tanssi tietoisuutta kohti.  Siis lila merkitsee myös tanssia.

Miksi mukaan?

Tässä yksi peruste, minkä takia kannattee liittyä lavatanssiseuraan.

Tutkimuksen perusteella lavatanssi on hyvä terveysliikuntamuoto, jolla voidaan parantaa kestävyyskuntoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan tanssilla on myös positiivisia 
yhteyksiä liikehallintaan (Karinkanta 2005; Shigematsu ym. 2002; Suni 2005), joten 
tanssia ja lavatanssia voidaan pitää hyvänä terveysliikuntana. Tässä linkki tutkimukseen.
Hyvässä seurassa liikunta on yhtä juhlaa.

Jäsenten tietosuoja

  

Liperin Lavatanssijat - LiLat ry:n hallitus on sopinut ja kirjannut seuraavat asiat koskien tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia muutoksia seuran henkilötietojen rekisteröintiin

Henkilötietojen keräämistapa

Uusia kursseille osallistuvia henkilöitä pyydetään täyttämään ilmoittautumislomake, jossa pyydetään seuraavat tiedot: Nimi, Syntymäaika, Lähiosoite, Postinumero- ja postitoimipaikka, Puhelinnumero, Sähköposti ja Maksutieto. Henkilötunnuksia ei kerätä.

Mikäli henkilön yhteystiedot muuttuvat, pyydetään täyttämään ilmoittautumislomake uudelleen. Tietojen täyttäminen ja ilmoittaminen on täysin vapaaehtoista ja tietojen keräämistarkoitus ilmoitetaan kaavakkeen täyttövaiheessa. Vuoden 2018 alusta alkaen kursseille osallistuja voi kieltää tai sallia tietojensa rekisteröimisen allekirjoituksellaan

Tietojen säilytystapa

Tietoja käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Tiedot tallennetaan vahvalla sanalla suojatulle muistitikulle MS Office exel-xlsx- muotoon yhteystieto – ja jäsenrekisteriksi. Muistitikku säilytetään rekisterin ylläpitäjän kotona ja vain ylläpitäjä tietää salasanan.

Tietojen luovutus

Tietoja ei käytetä markkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Jokainen tietojaan luovuttanut saa halutessaan tarkistaa tai poistattaa omat tietonsa ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle sanallisesti tai kirjallisesti.

Tietojen hävitys

Kun henkilö ei ole osallistunut kokonaiseen kalenterivuoteen yhteenkään yhdistyksen tapahtumaan, tai henkilö itse haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, niin ko. henkilön yhteystiedot poistetaan.

Tietojen keräämistarkoitus

Nimitietoja kerätään harjoitusiltojen osallistujalistoille maksutiedon seuraamista varten

Yhteystietoja kerätään ihmisten tavoittamiseksi, esim. unohtuneiden tavaroiden palauttamiseksi.

Ikätietoja kerätään yhdistyksen toiminnan kehittämistä varten. Yhdistys voi tarjota monipuolisia tapahtumia huomioiden eri-ikäisten ihmisten aktiivisuus eri tanssilajeissa.

Yhdistyksen hallitukselle esitellään jäsenrekisteritiedot koosteena, jossa henkilötietoja ei esitellä. Koosteen valmistelee jäsenrekisterin ylläpitäjä.

Harjoituksien kävijämääriä seurataan ja harjoituskauden lopussa palkitaan 10–20 henkilöä käyntikertojen mukaan.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

Tulosteet osallistujalistoista ovat lukitussa salkussa mukana harjoitusilloissa. Näissä on vain näkyvissä vain nimet ja maksutieto.

Yhteystietoja ei säilytetä muualla kuin sähköisessä rekisterissä ja nimi/maksutieto osallistumislistoissa harjoituskertakohtaista kävijäseurantaa varten. Sähköisen rekisterin riski on minimaalinen, henkilötunnuksia ei kerätä, eikä niitä rekisteröidä. Vain yhteystiedot rekisteröidään osallistujan suostumuksella ilman henkilötunnuksia. Tiedot ovat yhdessä paikassa ja hyvin salasanalla suojattuna. Tietoihin pääsy on vain nimetyllä henkilöllä.

 

Jäsenrekisterissä olevien henkilöiden oikeudet

Tietojen täyttäminen ja ilmoittaminen on täysin vapaaehtoista. Tietojen keräämistarkoitus ilmoitetaan kaavakkeen täyttövaiheessa. Vuoden 2018 alusta henkilö voi kieltää tai sallia tietojensa rekisteröimisen allekirjoituksellaan. Ilmoitusvelvollisuutta rekisterin ylläpidosta ei ole. Rekisteriä ylläpidetään manuaalisesti ja rekisteröidyllä on jäsenyyden vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (Henkilötietolaki 36§ 4. momentti). Lasten ja alle 16- vuotiaiden yhteystietoja kerätään vain vanhempien suostumuksella.

Yhteenvedon koostivat Kalevi ja Piia Hyttinen 2/2018