Yleistä

Liperin Lavatanssijat Lilat ry on perustettu 30.06.2004, ylläpitämään ja kehittämään Liperin seudun lavatanssikulttuuria.
Seuran jäsenmäärä vuonna 2005 (152) , vuonna 2006 (173) , vuonna 2007 (198) ja vuonna 2020 (215) aktiivista tanssinharrastajaa. Ikäjakauma on vaihdellut vuosittain, mutta on tällä hetkellä nuorenemaan päin keski-iän ollessa tällähetkellä 58 vuotta.

Seura järjestää säännöllisesti kevät- ja syyskaudella  lavatanssikursseja 4 kertaa viikossa. Kursseista voi valita omaa taitotasoaan vastaavan ryhmän alkeet--jatko-edistyneet.
Seura pyrkii edistämään paikallista ja alueellista lavatanssikulttuuria myös harjoitusten ulkopuolella. LiLat ry järjestää syys- ja kevätkaudella useita tanssitilaisuuksia ja retkiä eripuolille Suomea.
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:ssä (http://www.susel.fi/) on 58 tanssiseuraa eri puolilta Suomea, joissa on yhteensä runsaat 15 000 tanssinharrastajaa. Seuran puheenjohtaja Pirjo Kettunen on entinen Suomen seuratanssiliiton hallituksen jäsen. 

Seuramme nimen lyhennys LiLat tulee sanoista Liperi, lava ja tanssijat, mutta mitä lila yleisesti tarkoittaa. Ensimmäisenä mieleen tulee väri. Tätä väriähän seura käyttää tunnusvärinään. Lila on myös pyhä väri kirkollisissa toimituksissa. No mistäs tämä värin pyhä merkitys tulee. Kirjallisuudesta löytyy mielenkiintoisia tulkintoja. Eckhart Tolkin kirjassa ”Läsnäolon voima” lila on subjektiivisesti havaittu Jumalan läsnäolo ja toisaalla, muinaisen Intian näkijät näkivät maailman lilana, joka on jonkinlainen Jumalan pyhä leikki, ainaisesti  muotoaan muuttava molekyylien tanssi tietoisuutta kohti.  Siis lila merkitsee myös tanssia.

Miksi mukaan?

Tässä yksi peruste, minkä takia kannattee liittyä lavatanssiseuraan.

Tutkimuksen perusteella lavatanssi on hyvä terveysliikuntamuoto, jolla voidaan parantaa kestävyyskuntoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan tanssilla on myös positiivisia 
yhteyksiä liikehallintaan (Karinkanta 2005; Shigematsu ym. 2002; Suni 2005), joten 
tanssia ja lavatanssia voidaan pitää hyvänä terveysliikuntana.
Hyvässä seurassa liikunta on yhtä juhlaa.